ทำความเข้าใจสาเหตุสำคัญของการเสริมคางแล้วอักเสบ

สำหรับผู้ที่อยาก เสริมคาง แต่ยังมีความกังวลว่าจะอักเสบหรือติดเชื้อ มาทำความเข้าใจถึงสาเหตุของคางอักเสบหลังเสริมคางว่ามีอะไรบ้าง เพื่อการเลือกเสริมคางให้ออกมาสวยงาม ปลอดภัยมากที่สุด ในบางรายหลังการศัลยกรรมเสริมคางแล้วอักเสบนั้น ต้องดูก่อนว่าปัญหานั้นมาจากอะไร เพราะการศัลยกรรมก็คือการผ่าตัด ดังนั้นโอกาสที่จะอักเสบในบริเวณที่ผ่าก็มีได้สูง แต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน ซึ่งสาเหตุหลักมีดังต่อไปนี้ 

5 สาเหตุสำคัญของการเสริมคางแล้วอักเสบ

เสริมคางแล้วอักเสบเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย เราลองมาวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยที่จะทำให้เกิดอาการอักเสบหลังจากการทำศัลยกรรมเสริมคางกัน แต่ต้องขอบอกก่อนว่าสาเหตุนี้ ถือเป็นเรื่องปกติในทางการแพทย์ที่แผลผ่าตัดอาจจะมีอาการปวด บวม และอักเสบ แต่ไม่อันตรายถึงชีวิต หากการศัลยกรรมนั้นทำโดยแพทย์ที่เชี่ยวชาญ และเลือกใช้ซิลิโคนสำหรับเสริมคางที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีการดูแลที่ถูกต้อง แต่ในบางรายที่เกิดปัญหาหนัก ส่วนใหญ่นั้นก็มักจะเลือกสถานเสริมความงามที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ได้ทำศัลยกรรมโดยแพทย์ที่ชำนาญจริง ๆ รวมทั้งยังมีปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติมที่ทำให้เสริมคางแล้วอักเสบ เช่น

1. ซิลิโคนไม่เหมาะสมกับเนื้อคาง

ในการเสริมคางจะใช้ซิลิโคนเข้าไปเสริมในจุดที่บกพร่อง ซึ่งจะทำการวิเคราะห์ก่อนการทำศัลยกรรมสำหรับการเลือกชนิดของซิลิโคนโดยจะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ที่ชำนาญการศัลยกรรมเท่านั้น รวมทั้งยังต้องเลือกซิลิโคนที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ผ่านการรับรองมาตรฐานทั้งในไทย และในต่างประเทศ
หลายคนที่มีปัญหาเสริมคางแล้วอักเสบ  ส่วนหนึ่งมาจากการเลือกซิลิโคนที่ไม่เหมาะสม วิธีการผ่าตัดเสริมซิลิโคนนั้นไม่ได้ทำโดยแพทย์ที่ชำนาญ มีการฝังซิลิโคนผิดตำแหน่ง ก็ทำให้เกิดการอักเสบได้ และยังรวมถึงอายุการใช้งานของซิลิโคนที่เสริมเข้าไปด้วย หากเป็นวัสดุเทียมที่ไม่ได้มาตรฐานก็จะมีอายุการใช้งานได้ไม่นาน และอาจทำให้คางผิดรูปได้

2. แพ้วัสดุที่ใช้ในการเสริมคาง

การแพ้วัสดุที่ใช้เสริมคางถือว่าเป็นปัญหาใหญ่พอสมควร สำหรับผู้ที่เกิดปัญหานี้มักพบว่า ก่อนการทำศัลยกรรมเสริมคาง ไม่มีการทดสอบภูมิแพ้ในสารที่เป็นส่วนประกอบวัสดุเสริมคาง เมื่อมีการผ่าตัดเสริมวัสดุนั้นเข้าไป ก็ทำให้เกิดอาการแพ้หลังเสริมคางแล้วอักเสบ  หรือในบางรายเสริมคางกับสถานเสริมความงามที่ผิดกฎหมายไม่ได้มาตรฐานใช้วัสดุที่ไม่ผ่านการรับรอง ก็ทำให้เกิดอาการแพ้หนัก มีการอักเสบจนคางผิดรูปได้ 

ซึ่งซิลิโคนที่ใช้ในการเสริมคางนั้น สามารถใช้งานได้ตลอดชีวิต หากเป็นซิลิโคนที่ผ่านมาตรฐาน ผลิตมาสำหรับการทำศัลยกรรมโดยตรง และการทำหัตถการโดยแพทย์ที่ชำนาญ ก็จะสามารถคงอยู่ได้ตลอดไป ไม่ต้องมีการแก้ไขผ่าตัดซ้ำ 

3. ทีมแพทย์ขาดความชำนาญ

ในการศัลยกรรมเสริมคางถือว่าเป็นการผ่าตัด ดังนั้นแนะนำให้เลือกสถานเสริมความงามที่ผ่านมาตรฐาน มีแพทย์ที่ชำนาญในการเสริมคางจริง ๆ ไม่ใช่เลือกสถานบริการที่มีราคาถูก มีแพทย์แปะป้ายแต่ไม่ใช่ผู้ทำหัตถการ เพราะการเสริมคางต้องผ่าตัดเฉพาะจุดที่จะเสริม และต้องฝังวัสดุเสริมในตำแหน่งที่ถูกที่เหมาะสม เพื่อไม่ทำให้เส้นประสาทบริเวณนั้นเสียหาย ดังนั้นหากทีมแพทย์ไม่ชำนาญมากพอ ก็ทำให้เสริมคางแล้วอักเสบ ได้เช่นกัน รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องได้มาตรฐานผ่านการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อน

4. คนไข้มีภูมิคุ้มกันต่ำ

ภูมิคุ้มกันของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน ก่อนที่จะทำการศัลยกรรมเสริมคางจะต้องมีการตรวจสุขภาพอย่างละเอียด ที่สำคัญผู้ทำจะต้องไม่ปกปิดประวัติทางการแพทย์ การรักษา รวมทั้งหากมีโรคประจำตัวจะต้องแจ้งกับแพทย์ที่ดูแลการทำศัลยกรรมเสริมคางอย่างละเอียด รวมทั้งก่อนการทำศัลยกรรมก็จะต้องมีการพักผ่อนที่เพียงพอ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และต้องไม่มีอาการป่วยเลยแม้แต่น้อย
เพราะหากทำศัลยกรรมเสริมคางในช่วงที่ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่ำ สุขภาพไม่สมบูรณ์ก็จะทำให้เสริมคางแล้วอักเสบได้เช่นกัน หรือหากมีอาการป่วยหลังจากทำศัลยกรรมเสริมคาง มีการรักษาด้วยการใช้ยาบางชนิดในระยะเวลานาน แนะนำให้แจ้งแพทย์ที่ทำการรักษาด้วย เพื่อเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับจุดที่ทำศัลยกรรม

5. พฤติกรรมส่วนตัวของคนไข้

อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ศัลยกรรมเสริมคางแล้วอักเสบ นั่นเป็นเพราะพฤติกรรมของผู้ที่ทำศัลยกรรมเสียเอง เช่น การไม่รักษาความสะอาดทั้งในช่องปากและบริเวณแผล การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดรวมทั้งหลังจากที่แผลหายสนิทแล้ว ไม่ดูแลอย่างต่อเนื่อง ไม่ระมัดระวังในอิริยาบถต่าง ๆ  ซึ่งการทำศัลยกรรมเสริมคาง จะต้องมีการดูแลอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3-6 เดือน
ไม่ว่าจะเป็นการขยับใบหน้า การนอน ต้องนอนในท่าที่แพทย์แนะนำเท่านั้น การทำกิจกรรมต่าง ๆ จะต้องมีความระมัดระวังอย่างสูง เพราะอาจจะกระทบถึงจุดที่ทำการศัลยกรรม และอาจทำให้วัสดุที่ฝังอยู่ในคาง เกิดการเคลื่อนจากจุดที่ฝังเอาไว้ได้ ซึ่งอาจทำให้คางผิดรูป
รวมทั้งสภาพอากาศ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ อาหารการกิน เครื่องดื่ม ก็มีผลที่ทำให้เกิดปัญหาเสริมคางแล้วอักเสบได้ด้วยเช่นกัน ที่สำคัญเลย คือ การไม่งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในระยะแรกอย่างน้อย 1-3 เดือนของการเสริมคาง การกินอาหารหมักดอง อาหารสุก ๆ ดิบ และการใช้ยาบางชนิดที่ต้องห้าม ก็มีผลทำให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังได้

สรุปบทความ

การทำศัลยกรรมเสริมคางไม่น่ากลัวอย่างที่คิด และไม่อันตราย หากปรึกษาสถานเสริมความงามที่ผ่านมาตรฐาน และมีทีมแพทย์ที่ชำนาญในการทำศัลยกรรม ก็จะลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาเสริมคางแล้วอักเสบได้ รวมทั้งการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องและถูกต้องตามที่แพทย์แนะนำ ก็จะลดความเสี่ยงของการอักเสบ หรือคางผิดรูปได้เช่นกัน และที่สำคัญ คือ วัสดุที่ใช้เสริมคาง ต้องผ่านมาตรฐาน ผ่านการรับรองทั้งในไทยและในต่างประเทศเพื่อความปลอดภัย ซึ่งซิลิโคนแท้ที่ใช้ในการเสริมคางนั้นจะมีอายุการใช้งานตลอดชีวิต หมดปัญหาที่ต้องแก้คางซ้ำได้แน่นอน หากเลือกรับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม